Stichting Tapiritsa

De stichting Tapiritsa is in 2015 opgericht als stichting zonder winstoogmerk, ter ondersteuning van het onderricht en de beoefening van de tibetaanse yungdrung bön traditie in Nederland.

 

Onze activiteiten:

  • Het organiseren van seminars met leraren die het volledige onderricht hebben gevolgd in het Triten Norbutse-klooster in Kathmandu of het Menri-klooster in Noord-India.
  • Het oprichten en de inhoudelijke ondersteuning van meditatiegroepen.
  • Het organiseren van retraites waar beoefenaars gezamenlijk hun meditatie kunnen verdiepen.
  • Het beschikbaar stellen van relevante teksten, beeld- en geluidsmateriaal aan beoefenaars in de yungdrung bön traditie.
  • Het op uitnodiging aanbieden van informatieve lezingen en workshops over yungdrung bön.

De sangha bestaat uit de regelmatige bezoekers van onze bijeenkomsten.

 

Het bestuur:

Florens van Canstein (voorzitter)
Charles Steur (secretaris)
Hans Meulenbeld (penningmeester)
Thea Straathof (lid)

 

Bankrekeningnummer: NL10TRIO 0390926639
KvK nummer: 855179211, statutair gevestigd in Diever

Financieel jaarverslag 2017