Stichting Tapiritsa

De stichting Tapiritsa is in 2015 opgericht als stichting zonder winstoogmerk, ter ondersteuning van het onderricht en de beoefening van de tibetaanse yungdrung bön traditie in Nederland.

 

Onze doelen en activiteiten:

  • Het behouden van de Tibetaanse yungdrung böncultuur en onderwijs in haar authentieke vorm volgens de Menri-traditie, door haar te bestuderen, beoefenen en door te geven. Daartoe organiseren we één- en meerdaags onderricht en publiceren we authentieke teksten in Nederlandse vertaling en transcripties van het onderricht.
  • Het financieel ondersteunen van het traditionele yungdrung bön onderwijs, kunst en cultuur in de Himalaya regio, m.n. een schoolproject voor Tibetaanse kinderen in Siliguri (Noord-India) en de kloosters Triten Norbutse (Nepal) en Menri (Noord-India).
  • We streven ernaar een fysieke eigen plek te creëren, een gebouw waar de Stichting ook letterlijk een plek kan geven aan de yungdrung böntraditie in Nederland.

Activiteiten 2019

Activiteiten 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2020

Beleidsplan

 

 

Het bestuur:

Florens van Canstein (voorzitter)
Charles Steur (secretaris)
Hans Meulenbeld (penningmeester)
Thea Straathof (lid)

(bestuurstaken zijn onbezoldigd)

De sangha bestaat uit de regelmatige bezoekers van onze bijeenkomsten.

Bankrekeningnummer: NL10TRIO 0390926639
KvK nummer: 855179211, statutair gevestigd in Diever
RSIN/fiscaal nr.: 855179211