Tibetaanse yungdrung bön traditie
De bön is de inheemse religieuze traditie van Tibet, die al bestond lang vóór het boeddhisme in de zevende en achtste eeuw van onze jaartelling uit India werd overgenomen. Zij onderricht zowel manieren om wereldse aangelegenheden te behandelen als paden die leiden naar verlichting – soetra, tantra en dzogchen. Haar spirituele weg wordt yungdrung bön genoemd, wat onvergankelijke leer betekent. Deze werd gesticht door boeddha Tönpa Shenrab, die vele duizenden jaren geleden leefde.
Als het ultieme pad naar verlichting beoefent de yungdrung bön de ‘grote volmaaktheid,’ ofwel dzogchen. Direct aan het begin van het dzogchen-onderricht wordt de natuurlijke staat, de boeddha-essentie, aangeduid. Deze staat is aan logica, taal en begrippen voorbij. Hij is uiterste eenvoud, een open gewaarzijn, aanwezigheid in het hier-en-nu, waarin openheid en helderheid niet te scheiden zijn. Wanneer je deze introductie eenmaal hebt ontvangen, wordt het verwijlen in de natuurlijke staat je pad. Dit zal je leiden naar volkomen verwerkelijking van het boeddhaschap.
De belangrijkste centra van de yungdrung bön zijn het Menri-klooster, in 1967 herbouwd in New Thobgyal (N.-India), en het Triten Norbutse klooster, in 1987 herbouwd in Kathmandu (Nepal), met als dependance Shenten Dargye Ling, in Blou, een dorpje in Midden-Frankrijk.

De abt van Triten Norbutse, Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, gaf de Stichting Tapiritsa haar naam. Tapiritsa bereikte in de achtste eeuw het boeddhaschap. Tot op heden wordt hij beschouwd als een spilfiguur in de overdracht. Hij wordt afgebeeld als een jongeling, gezeten in meditatie-houding, omgeven door de kleuren van de regenboog.