Donaties projecten

 

Momenteel steunt de Stichting Tapiritsa drie projecten:

 

1. Scholenproject TISE/THIS

Een scholenproject in Siliguri, India, dat kansarme kinderen uit afgelegen gebieden in de Himalaya toegang tot scholing biedt. De kinderen ontvangen een kwalitatief goede educatie, medische zorg, een veilige plek om te wonen en goede kwaliteit voedsel zodat zij zich ten volle kunnen ontplooien. Naast een opleiding die de kinderen in staat stelt in de moderne wereld hun weg te vinden, besteedt de school ook aandacht aan de eigen taal, cultuur en religieuze traditie van de kinderen, waardoor zij hun traditionele waarden kunnen behouden en ontwikkelen.

Zie deze link voor informatie van onze Duitse zuster-organisatie.

Folder met Engelse tekst

2. Bouw nieuwe tempel Triten Norbutse klooster

Algemene ondersteuning van het Triten Norbutse Klooster in Kathmandu, Nepal. Dit klooster is de thuisbasis van Yongdzin Tenzin Namdhak Rinpoche, Khenchen Tenpa Yungdrung Rinpoche en Ponlop Tsangpa Tenzin Rinpoche. Het klooster biedt ruimte en opleiding aan meer dan 200 studenten en is een van de belangrijkste opleidingscentra voor leraren in onze traditie.

Triten Norbutse Monastery

The Triten Norbutse Association

Blog

Audio site met boodschap van Khenchen Tenpa Yungdrung Rinpoche over het project 

3. Sog Yungdrung Ling

Sog Yungdrung Ling is een klooster annex weeshuis in Sikkim.

Donaties zijn welkom op giro NL10TRIO 0390926639 t.n.v. Stichting Tapiritsa, o.v.v. Siliguri of tempel Triten Norbutse.

Per 1 januari 2019 is aan de Stichting Tapiritsa de ANBI-status toegekend.