Stichting Tapiritsa

De stichting Tapiritsa is in 2015 opgericht als stichting zonder winstoogmerk, ter ondersteuning van het onderricht en de beoefening van de tibetaanse yungdrung bön traditie in Nederland.

 

Onze doelen en activiteiten:

  • Het behouden van de Tibetaanse yungdrung böncultuur en onderwijs in haar authentieke vorm volgens de Menri-traditie, door haar te bestuderen, beoefenen en door te geven. Daartoe organiseren we één- en meerdaags onderricht en publiceren we authentieke teksten in Nederlandse vertaling en transcripties van het onderricht.
  • Het financieel ondersteunen van het traditionele yungdrung bön onderwijs, kunst en cultuur in de Himalaya regio. Zie onder Projecten.
    Onze stiching heeft ANBI-status.
  • Ons streven naar een eigen fysieke plek waar ruimte wordt gegeven aan de yungdrung böntraditie in Nederland is in 2019 gerealiseerd.

Activiteiten 2019

Activiteiten 2020

Activiteiten 2021

Activiteiten 2022

Activiteiten 2023

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2023

Beleidsplan

 

 

Het bestuur:

Florens van Canstein (voorzitter)
Charles Steur (secretaris)
Hans Meulenbeld (penningmeester)
Thea Straathof (lid)

(bestuurstaken zijn onbezoldigd)

De sangha bestaat uit de regelmatige bezoekers van onze bijeenkomsten.

Bankrekeningnummer: NL10TRIO 0390926639
KvK nummer: 855179211, statutair gevestigd in Diever
RSIN/fiscaal nr.: 855179211
Onze stichting heeft ANBI status.